Search Results for:

Bán lẻ kiểu mới tại Trung Quốc

Bán lẻ kiểu mới tại Trung Quốc

Các ông lớn trong lĩnh vực thương mại điện tử của Trung quốc đã chia sẻ tầm nhìn của họ về hình thức “Bán lẻ kiểu mới” tại Hội nghị doanh nhân toàn cầu mới diễn ra ở Hàng Châu. Khái niệm bán lẻ kiểu mới lần đầu tiên được tỷ phú Jack...

READ MORE