Kinh tế Trung Quốc duy trì xu thế tăng trưởng trong ổn định

Kinh tế Trung Quốc duy trì xu thế tăng trưởng trong ổn định

Ngày 15/5, người phát ngôn Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho biết trong tháng 4/2017, lĩnh vực sản xuất của nước này tăng trưởng ổn định, nhu cầu thị trường không ngừng gia tăng, nền kinh tế tiếp tục duy trì xu thế tiến lên trong ổn định.

Theo thống kê, ngành công nghiệp đạt mức tăng trưởng 6,5%, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm 1,1% so với mức tăng của tháng trước; chỉ số của ngành dịch vụ tăng 8,1%, giảm 0,2% so với mức tăng của tháng trước. Bên cạnh đó, đầu tư và tiêu dùng cũng duy trì mức ổn định.

Theo số liệu của Cục Thống kê quốc gia, từ tháng 1 – tháng 4/2017, mức đầu tư tài sản cố định trên toàn quốc tăng 8,9% so với cùng kỳ, giảm 0,3% so với mức tăng từ tháng 1 đến tháng 3. Trong đó, đầu tư trong nhân dân tăng 6,9% so với cùng kỳ, chiếm 61% trong tổng đầu tư.

Đối với lĩnh vực bất động sản, từ tháng 1 – tháng 4/2017, đầu tư phát triển bất động sản trên toàn quốc tăng 9,3% so với cùng kỳ, tăng 0,2% so với mức tăng từ tháng 1 đến tháng 3. Diện tích tiêu thụ nhà ở thương mại trên toàn quốc là 416,5 triệu m2, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối tháng 4, diện tích nhà ở thương mại tồn kho trên toàn quốc là 674,6 triệu m2, giảm 13,4 triệu m2so với cuối tháng 3.

Về tiêu dùng, theo thống kê, tổng doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng trong xã hội tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm 0,2% so với mức tăng của tháng trước.

Người phát ngôn Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc đánh giá các nhân tố tích cực của nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục gia tăng, nhưng môi trường trong và ngoài nước vẫn phức tạp, khó lường

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *