Trung Quốc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế

Trung Quốc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế
Trung quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược điều chỉnh nền kinh tế từ dựa vào đầu tư và xuất khẩu sang mô hình chủ yếu dựa vào tiêu dùng nội địa và ngành dịch vụ.

Năm 2017 được nhận định là năm then chốt trong việc thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 của Trung Quốc. Trong đó một trọng tâm là chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững và cân bằng hơn. Mục tiêu này đã được tái khẳng định tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa XII, đang diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh.

Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược điều chỉnh nền kinh tế từ dựa vào đầu tư và xuất khẩu sang mô hình chủ yếu dựa vào tiêu dùng nội địa và ngành dịch vụ. Những ngành chịu tác động dễ nhận thấy nhất từ quá trình chuyển đổi này là các ngành công nghiệp, đặc biệt là sản xuất thép và than. Điều này đã được tái khẳng định tại kỳ họp Quốc hội lần này.

Ý tưởng chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã được đề cập từ Đại hội XVII Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2007 và bắt đầu được cụ thể hóa tại Đại hội XVIII năm 2012, trong bối cảnh các vấn đề của một nền kinh tế tăng trưởng theo chiều rộng đã bộc lộ sau 3 thập kỷ tăng trưởng nóng.

Chính phủ Trung Quốc cho biết, cải cách kinh tế của năm 2017 sẽ tập trung vào 5 mục tiêu: Giải quyết ổn thỏa tình trạng năng lực sản xuất dư thừa; Hỗ trợ doanh nghiệp giảm giá thành; Giảm bớt tồn kho bất động sản; Tháo gỡ đòn bẩy tài chính; Bù đắp thiếu hụt để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *